За нас

Добре дошли в детска градина „Слънце“ с. Ореховица !

Бъдещето на вашите деца започва от тук.

ДГ „Слънце“ с. Ореховица е общинска детска градина,в която се отглеждат и възпитават деца от 3 до 7 годишна възраст.

За образованието, възпитанието и отглеждането на децата се грижи квалифициран персонал.

Акценти в работата на екипа са:
– осигуряване условия за равен достъп и качествено образование;
– интегриране на децата от уязвими групи;
– предучилищна подготовка и усвояване на книжовен български език;
– провеждане на тематични празници;
– партньорство със семейството;
– сътрудничество с училище, кметство, община.